trabalhorapido.org logo

Consilier Livrare Sibiu em São Paulo

trabalhorapido em facebook   trabalhorapido em twitter
 
 
email Recebe por email

 

Título Oferta:
Consilier Livrare Sibiu em São Paulo
Companhia:
by Empregojusto
Categoria:
Informatica
Estado:
São Paulo SP
Texto Oferta:
#CarieraTa începe cu a face ceea ce iube?ti : Î?i dore?ti s? te ocupi de parcursul produselor ?i de clien?i no?tri între momentul recep?iei m?rfii ?i cel al livr?rii? În plus, ?i-ar pl?cea s? întâmpini clien?ii, consiliezi ?i ghidezi de fiecare dat? când este necesar? Dac? ai r?spuns cu ?Da!?, înseamn? c? ai ajuns în locul potrivit, la momentul potrivit. C?ut?m de zor un coleg care s? ne întregeasc? echipa! Vom fi necondi?ionat al?turi de tine în drumul pe care îl faci ?i ne vom asigur?m c? fiecare succes ob?inut va fi r?spl?tit pe m?sur?. Al?turi de noi, te vei sim?i ca în sânul unei familii în care respectul, cinstea, generozitatea, simplitatea, performan?a, exemplaritate ?i coeren?a sunt mereu prezente. Dac? nu te mul?ume?ti cu mai pu?in de atât, atunci cite?te mai departe. Cum e?ti : Organizat ? elaborezi planuri bine puse la punct pentru îndeplinirea activit??ilor, pe care le urm?re?ti în mod disciplinat; Responsabil ? ai con?tiin?a lucrului bine f?cut, a?a c? e?ti hot?rât s? nu scapi din vedere niciun element care ar putea afecta calitatea rezultatelor; Adaptabil ? atunci când este este necesar, e?ti deschis la schimbarea metodei de lucru sau a abord?rii pentru a atinge un obiectiv sau a îndeplini în mod corect o sarcin? de lucru; Activ ? î?i place s? participi cu energie la realizarea activit??ilor care presupun s? fii în continu? mi?care; Cu spirit de echip? ? ?tii cum s? comunici cu oamenii, te pricepi s? lucrezi împreun? cu ei ?i e?ti de obicei primul care întinde o mân? de ajutor ?i între?ii atmosfera pozitiv? din echip?. Ce ne dorim s? ai : Diplom? de absolvire a studiilor liceale; Minim 1 an experien?? în recep?ie marf?, logistic? sau comer?; Dac? ?tii str?du?ele secrete din ora? pentru un traseu rapid, este un plus. Ce vei face : Recep?ionezi produsele în zona de livrare; Verifici facturile de înso?ire a m?rfii ?i stabile?ti dac? produsele pe care le-ai recep?ionat corespund cu num?rul prev?zut în factur?; Informezi persoanele implicate în procesul de livrare ?i sesizezi prin sistemul informatic al companiei neregulile pe care le consta?i la recep?ionarea produselor; Men?ii leg?tura cu clien?ii în intervalul de timp dintre recep?ionarea produselor ?i efectuarea livr?rii; Întâmpini clien?ii, îi consiliezi ?i îi ghidezi de fiecare dat? când este necesar; Solu?ionezi reclama?iile clien?ilor cu privire la livrare; Coordonezi ?i participi la înc?rcarea produselor în autovehicul. Ce vei g?si la noi : Un colectiv ca o familie : primitor ?i cu suflet mare, care te accept? a?a cum e?ti ?i te ajut? s? te dezvol?i; Un spa?iu de relaxare , amenajat ca un ?col?isor de acas??, unde s? î?i odihne?ti corpul ?i mintea atunci când sim?i nevoia; Un mediu în care po?i face ceea ce te reprezint? , iar noi te sus?inem necondi?ionat ca s? devii mai bun ?i s? te bucuri de fiecare success; Un loc în care ideile tale conteaz? întotdeauna. Care este urm?torul pas S? ne cunoa?tem. Abia a?tept?m s? ne poveste?ti mai multe despre tine, cel autentic, despre ceea ce î?i place s? faci ?i conteaz? cu adev?rat pentru tine.Te a?tept?m pe la noi! Descrierea companiei Membr? a Grupului Francez Adeo, compania Leroy Merlin este num?rul 1 în Europa pe pia?a de bricolaj ?i num?rul 3 mondial. O realizare la care am ad?ugat câte o c?r?mid? în fiecare an, timp de aproape 100 de ani. Ne-am construit o cas? sigur? ?i confortabil? pentru c? nu credem în lucruri f?cute cu jum?tate de m?sur?. Cele 17 magazine din 13 ora?e din ?ar? sunt stâlpii no?tri de rezisten?? ?i dovada ambi?iei de a fi cei mai buni. Povestea a început cu ridicarea unei temelii solide ? echipa noastr?. Adic? cei peste 2400 de oameni grozavi care formeaz? familia Leroy Merlin. Împreun?, suntem creatori de experien?e, strategii ?i pove?ti. Ne dorim s? contribuim în fiecare zi la îmbun?t??irea lumii în care tr?im. ?i nu e lucru mic c? am reu?it pân? acum s? facem ziua mai bun? la sute de milioane de oameni. Vino s? continui povestea al?turi de noi! Candidatar-se a esta Vaga
Contato: